BrattySis Aria Valencia to Allie Addison, "I know what this tastes like.. It tastes like dick!" -S26:E5